2,6 GHz

PTS har delat ut tillstånd i frekvensbandet 2500-2690 MHz. Frekvenserna anses bland annat vara intressanta för höghastighetstjänster inom mobiltelefoni samt trådlöst bredband.

2015-12-18
PTS medger överlåtelse av TeliaSonera Mobile Networks AB:s tillstånd till TeliaSonera Sverige AB. Bolagen ingår i TeliaSonera AB:s koncernstruktur. PTS gör bedömningen att överlåtelsen inte står i strid med 3 kap. 23 § lagen om elektronisk kommunikation. Förvärvaren övertar överlåtarens rättigheter och skyldigheter.


PTS medger överlåtelse av radiotillstånd till Net4Mobility
2012-02-07

PTS medger att Tele2:s och Telenors tillstånd att använda radiosändare i 2,6 GHz-bandet och del av 900 MHz-bandet överförs till Net4Mobility.

Se beslut


Beslut avseende medgivande till överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare i 2,6 GHz-bandet

2010-12-22
PTS har beslutat att bevilja Intel Capital Corporations överlåtelse till Hi3G Access AB i frekvensutrymmet 2570-2620 MHz.

Läs beslutet här


Auktionen avslutad – totalt värde 2,1 miljarder kronor

2008-05-08
Auktionen har avslutats. Fem aktörer ansökte om att delta i auktionen. Dessa har köpt tillstånd till ett värde av 2,1 miljarder kronor (auktionslikviden inom parentes):

HI3G Access AB  (296.600.000 kr)
Intel Capital Corporation (159.250.000 kr)
Tele2 Sverige AB (548.100.000 kr)
Telenor Sverige AB (533.050.000 kr)
TeliaSonera Mobile Networks AB (562.450.000 kr)