3,5 GHz - historik

Bandet ingår i den pågående tilldelningen av 3,4-3,8 GHz. År 2011 höll PTS en auktion av länsbaserade tillstånd i frekvensutrymmet (3410-3438 och 3510-3538 MHz). Ett tillstånd såldes vid auktionen.

År 2016 analyserade PTS den framtida användningen i bandet och beslöt att avvakta med tilldelning genom urvalsförfarande. Bandet studerades på nytt i samband med förstudie för frekvenser lämpliga för 5G.

Relevanta dokument vid auktionen 2011

Auktionen resulterade i att ett länsbaserat tillstånd tilldelades för Jönköpings län. Tillståndet tilldelades SavMAN AB.

Allmän inbjudan

Tilldelningsbeslut