3,7 GHz

Bandet ingår i tilldelningsprocessen för 3,4-3,8 GHz-bandet. Frekvensutrymmet 3,6-3,8 GHz tilldelades som kommunbaserade tillstånd i en auktion 2007. År 2009 hölls ytterligare två auktioner i bandet. Resterande tillstånd i bandet tilldelades senare i ett förenklat tilldelningsförfarande.


Förstudie om framtida användning av frekvensutrymmet 3,4-3,8 GHz är publicerad
Förstudien pekar ut bandet som lämpligt för 5G-utveckling.
Ta del av förstudien

Tilldelningen av frekvensutrymmet 3,4-3,8 GHz är planerad till 2019 och kan följas på denna sida.

2015-03-06
Kontakta PTS för besked om ledigt frekvensutrymme
Frekvensbandet 3,7GHz är harmoniserat för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster inom EU.

Om du är intresserad av ett tillstånd att använda radiosändare i bandet, kontakta PTS spektrumavdelning för besked om var det finns ledigt frekvensutrymme. Tillstånd i bandet gäller till och med 31 december 2022 och innebär att innehavaren själv planerar radionätet.

Auktion 2007

Frekvensutrymmet 3,6-3,8 GHz tilldelades som kommunbaserade tillstånd i en auktion 2007.  Av totalt 1160 tillgängliga tillstånd såldes 402 tillstånd. 

Allmän inbjudan

Tilldelningsbeslut

Resultat i auktionen

Auktioner 2009

År 2009 hölls två auktioner i bandet då totalt ytterligare 116 kommunala och två nationella tillstånd såldes.

Allmän inbjudan

Resultat (båda auktionsomgångarna)