450 MHz-bandet

Användning av 450 MHz-bandet bidrar till god yttäckning. Tillståndet i frekvensutrymmet 452,5–457,5/462,5–467,5 MHz erbjuder mobilt bredbandfd. Frekvensbandet tilldelades senast vid en auktion den 6 februari 2018.


2018-02-06

Netett (Net1) vann auktionen i 450 MHz-bandet

Netett ska erlägga 40 167 000 kronor i auktionslikvid.
Ta del av beslutet

2018-01-24

Net1 och Telia har lämnat godkända ansökningar i auktionen

Net1 och Telia har inkommit med godkända ansökningar till auktionen. Budöppning sker den 6 februari. Buden kommer då att rangordnas. Tilldelning av tillståndet sker därefter och sedan publiceras vem som vunnit tillståndet.

2017-09-13

Beslut att begränsa antalet tillstånd och allmän inbjudan till ansökan är publicerat

Ta del av dokumenten här.