70/80 GHz-banden (75 GHz)

PTS har öppnat upp av 70/80 GHz-banden (71–73 och 81–83 GHz) för tilldelning av enskilda tillstånd för fast radio (radiolänk).

Kontakta PTS för mer information.