70/80 GHz-banden (75 GHz)

PTS har öppnat upp av 70/80 GHz-banden (71–73 och 81–83 GHz) för tilldelning av enskilda tillstånd för fast radio (radiolänk). Kontakta PTS för mer information.

Efter att ha konsulterat marknadsaktörerna under 2013 valde PTS att inte gå vidare med tilldelning av blocktillstånd i 70/80 GHz-banden genom auktion. Skälet till att PTS valt att inte gå vidare med en auktionsprocess är att de marknadsaktörer som svarat på remisserna entydigt och endast efterfrågar enskilda tillstånd och inte blocktillstånd i banden. Delar av frekvensutrymmet 70/80 GHz öppnades för tillståndsgivning i form av enskilda tillstånd under 2014.