900-, 2100- och 2600 MHz-banden

Tilldelningen av frekvensbanden 900 MHz, 2,1 GHz och 2,6 GHz planeras till tredje kvartalet 2023.