Ansökan tillstånd 28 GHz

PTS tilldelade teknik- och tjänsteneutrala tillstånd i 28GHz-bandet genom en auktion under 2009.

_________________________________________________________

HI3G Access, Net4Mobility och TeliaSonera Networks vann tillstånd i auktionen till ett totalt värde av 910 007 kronor.

Följande budgivare  har vunnit tillstånd (totalt bud):

Net4Mobility HB (400 004 kr)
Telia Sonera AB, Networks (310 000 kr)
HI3G Access AB (200 003 kr)

Relevanta dokument

Allmän inbjudan till auktionen

Tilldelningsbeslut