Båtradio

Det behövs tillstånd för att använda båtradio (VHF). Här finns information om hur du ansöker om, ändrar eller säger upp tillstånd. I samband med att årsfakturorna går ut kan det vara många som ringer oss. Om du kan skicka din fråga via e-post istället slipper du vänta i telefonkö. Vår e-postadress är pts@pts.se.


arrow Om du ska säga upp ditt tillstånd

En uppsägning ska inkomma skriftligt till oss, gärna via ett e-postmeddelande. Meddela ditt tillståndsnummer, ditt personnummer och namn och meddela att du vill säga upp tillståndet. Gör det före fakturans förfallodag, för att du ska slippa betala årsavgiften. Läs mer här

arrow Om du ska ändra/flytta MMSI-nummer

Om du bytt båt och en VHF-radio med DSC följde med i bytet kan det ofta gå att flytta över MMSI-numret från säljarens till köparens tillstånd om båda är överens om detta. Om säljaren först meddelar oss att han inte behöver sitt MMSI-nummer så kan köparen sedan meddela oss att han vill överta det lediga numret. Enklast görs detta via e-post till oss.

arrow Ändra uppgifter i VHF-tillståndet

Vill du ändra uppgifter i tillståndet, till exempel båtens namn, ditt namn eller adressen så kan du skicka e-post till oss med de ändringar du vill göra. Ange ditt tillståndsnummer och ditt personnummer och ändringarna så skickar vi ett ändrat tillstånd med posten.

arrow Om din båt ska registreras i Tranportstyrelsens fartygsregister

Transportstyrelsen är den myndighet som ansvarar för fartygsregistret och dit vänder man sig för att få sitt fartyg registrerat. Det är inte alla fartyg som behöver vara registrerade i fartygsregistret.

Fartyg med en största längd större än 24 meter benämns skepp och är registreringspliktiga i fartygsregistret.

Fritidsbåtar mellan 15 och 24 meter är registreringspliktiga och registreras i fartygsregistrets båtdel.

Fartyg över fem meter som används yrkesmässigt ska i de flesta fall registreras i fartygsregistret.

Fartyg som används yrkesmässigt till fiske är alltid registreringspliktiga, oavsett längd.

Alla fartyg som registreras i fartygsregistret tilldelas en unik identitet av Transportstyrelsen, en igenkänningssignal. Denna identitet kan används som anropssignal vid en eventuell ansökan om tillstånd att använda radiosändare från PTS.

Notera att PTS inte kan utfärda ett radiotillstånd innan fartyget är registrerad och klar i fartygsregistret.

Fritidsbåtar under 15 meter är inte registreringspliktiga, men kan registreras i fartygsregistret frivilligt. Om din båt inte ska registreras i fartygsregistret kommer PTS att tilldela en anropssignal i samband med din ansökan om tillstånd att använda radiosändare.

Mer information på Transportstyrelsens webbplats

arrow Vilket certifikat behöver jag ha?

Det har genom åren utfärdats olika typer av certifikat för användning ombord på VHF-bandet. De äldre certifikaten saknade utbildning om GMDSS och om nya funktioner i moderna radioapparater, bla DSC. De äldre certifikaten utfärdades på ett papper medan de moderna certifikaten, SRC och LRC skrivs in i en liten blå intygsbok. De äldre certifikaten gäller fortsättningsvis men om du har en modern radio bör du förnya dina kunskaper och skaffa dig ett modernt certifikat, SRC eller LRC. Då kan du använda din båtradio fullt ut och har moderna kunskaper om säkerheten till sjöss. För mer information kan du kontakta Nämnden för båtlivsutbildning, NFB.

arrow Information för dig som ska resa utomlands med ditt fartyg/båt

Om du ska resa utomlands med ditt fartyg/båt bör du ta med tillståndet så att det kan visas upp om så efterfrågas. Tänk på att du alltid är ansvarig för att kontrollera vilka regler som gäller för radioutrustning/radioanvändning i landet du avser besöka. Finns radioutrustning ombord som i Sverige är undantagen från tillståndsplikt kan följande brev medföras.

Brev - svensk användning utomlands

Letter - Swedish use abroad

arrow Information för dig som ska besöka Sverige med ett fartyg/båt som är flaggad i annan stat

För ett utlandsflaggat fartyg/båt som besöker Sverige gäller att de har rätt att använda radiosändare som de har tillstånd för i flaggstaten och som dessutom är undantagen från tillståndsplikt i Sverige.

För mer information se:

Brev - information för besökande till Sverige

Letter - information for visitors to Sweden