Koordinering

Koordinering Uppdaterad översikt om koordineringsarbetet Koordinering i 700 MHz-bandet

Land

Avtal/överenskommelser som träder i kraft från 1 april 2017

Avtal/överenskommelser som träder i kraft när länderna övergår till MFCN

Danmark

MFCN-DTT

MFCN-MFCN

Estland

MFCN-DTT

MFCN-MFCN

Finland

MFCN-MFCN

 

Lettland

MFCN-DTT, MFCN-MFCN

 

Litauen

MFCN-DTT

 

Norge MFCN-DTT MFCN-MFCN
Polen MFCN-DTT  

Ryssland

MFCN-ARNS

 

Tyskland MFCN-DTT och MFCN-MFCN  

MFCN: Mobil användning

DTT: Marksänd tv

ARNS: Flygburen radar

Koordineringsavtal för samtliga blocktillstånd finns här.

Koordinering och nätplanering för marksänd tv under 694 MHz i Sverige

Planeringslösningen för marksänd tv under 694 MHz koordineras för närvarande med våra grannländer. Vartefter avtal träffas kommer dessa att publiceras på denna sida.

I koordineringsarbetet tas gemensamma planeringslösningar fram så att utsändningen av marksända tv ska kunna inrymmas under 694 MHz, vilket innebär att även grannländerna ska kunna övergå till mobil användning av 700 MHz-bandet när så är önskvärt utifrån nationella beslut.

Mer information om nätplaneringen finns bl.a. i den rapport som PTS har skrivit med anledning av regeringsuppdraget i detta ärende. Rapporten finns tillgänglig på denna sida.

Teracom genomför nu arbete med att ändra frekvenskanaler för de tv-sändare som använder 700 MHz-bandet. Mer information om det arbetet finns på Teracoms webbplats.

Grannländers användning av 700 MHz-bandet

Ryssland som idag använder 700 MHz- bandet för flygburen radar (ARNS) samt DTT kommer att fortsätta med det under överskådlig framtid. Polen, Lettland och Litauen har inte meddelat annat än att de kommer att fortsätta med DTT tills vidare. Befintliga sändningstillstånd för marksänd tv i Lettland och Litauen gäller till slutet av 2022 och i Polen till 2024. Man kan dock tänka sig att de tre länderna trots allt kommer att övergå till MFCN i enlighet med Europeiska kommissionens förslag[1] från den 2 februari 2016, att 700 MHz- bandet senast 2020 ska göras tillgängligt för mobila tjänster.

För övriga länder sker nu förändringar. Under 2017 kommer Finland den 1 januari 2017 att påbörja användningen av MFCN i 700 MHz- bandet. Därtill kommer Estland att senast den 30 juni 2017 upphöra med DTT[2].

Tyskland kommer successivt att övergå från DTT till MFCN i 700 MHz-bandet. Danmark och Norge kommer att övergå till MFCN från i april 2020 respektive från senast i juni 2021.

Utländska tv-sändare och deras karakteristik

Utländska tv-sändare i 703-733/758-788 MHz som finns implementerade eller har rätt att implementeras enligt GE06-avtalet finns redovisade i filen ”Utländska TV-sändare i 703-733 MHz resp. 758-788 MHz”.

Skydd av tv i grannländer från mobilt bredband i Sverige

Här redovisas de geografiska områden mot vilka det finns en triggernivå för koordinering mellan MFCN och DTT i avtal som ingåtts mellan Sverige och berört grannland. Triggernivån och hur denna ska beräknas framgår av respektive avtal. De aktuella områdena redovisas nedan både i form av kartor i pdf-format och som vektorer i MapInfo-format.

Danmark (DNK): DNK TV 57-60 - FDD1 DL-FDD5 DL (pdf), DNK_TV_Allotments_kanal_57-60 (zip)

Norge (NOR): NOR TV 57-60 FDD1 DL-FDD5 (med sändarnamn) (pdf),
NOR TV 57-60 FDD1 DL-FDD5 (utan sändarnamn) (pdf),
NOR TV Täckningsområden kanal 57-60 (zip)

Tyskland (D) och Polen (POL): D & POL TV 57-60 FDD1 DL-FDD5 DL (pdf),
D POL TV Allotments kanal 57-60 (zip)


[1] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-207_sv.htm

[2] Brev från Estland (ref 10.11.2015 No. 18-5/15-0091-20) Koordineringsavtal-Estland-700mhx-2015-11-10.pdf