Frekvensplanen

Den svenska frekvensplanen beskriver hur frekvensbanden används i Sverige i dag. PTS förvaltar den svenska frekvensplanen som syftar till att många olika radioanvändningar ska kunna samexistera utan att orsaka störningar.

Frekvensplanen beskriver hur frekvensbanden används i Sverige

Radiospektrum är en begränsad resurs som är nödvändig för att kunna erbjuda trådlösa tjänster, till exempel mobilt bredband, mobiltelefoni, marksänd radio och tv, landmobil radio och satellittjänster. Tillgång till spektrum är även nödvändigt för en rad andra tjänster som är viktiga för samhället, till exempel radioastronomi, sensornätverk, radar och lokaliseringstjänster. PTS förvaltar den svenska frekvensplanen, som beskriver hur frekvensbanden används. Huvudregeln är att all radioanvändning kräver tillstånd från PTS. 

Sök direkt i den svenska frekvensplanen

Här kan du söka direkt i e-tjänsten för frekvensplanen, eller ladda ned frekvensplanen som ett dokument.

Vissa frekvensband kan användas utan tillstånd

I vissa frekvensband är användning utan tillstånd tillåten. Det handlar till exempel om trådlösa hemmanätverk, trådlösa barnvaktssystem, jaktradio eller larm och lås. Användning utan tillstånd underlättar för användare och främjar innovation.