Frekvensplanen

Den svenska frekvensplanen beskriver hur frekvensbanden används i Sverige i dag.

Sök direkt i frekvensplanen:

PTS sökfunktion av den svenska frekvensplanen

Frekvensplanen som dokument:

PTS allmänna råd (PTSFS 2019:1) om den svenska frekvensplanen