Koordineringsavtal

Blocktillstånd

Koordineringsavtal med grannländer i frekvensband där blocktillstånd har tilldelats.

Band/system

 D 

 DNK 

 EST

 FIN 

 LTU 

 LVA 

 NOR 

POL 

 RUS 

 450 MHz  2017   2017   2018   2016   2018   2018   2017   2018   
 700 MHz  2016  2016
 2016
 2015
 2015
 2015  2015
 2018
 2015  2016
 2016
 2016
 2018
 2015
 800 MHz    2011
 2011
   2010      2011    2011
 870/915 MHz  
   2002          2003    
 GSM-R
 (876-880/
 921-925 MHz)
   1998    2003      2003    
 E-GSM
 (880-890/
 925-935 MHz)
       2001          
 900 MHz    2010    2001
 2014
     1997
 2001
   
 1,5 GHz  2017      2018          
 1800 MHz    2011    2003
 2016
     1996
 2016
   
 2,1 GHz    2004    2003      2003    
 2,3 GHz    2019    2019      2018    
 2,6 GHz    2008    2008      2008    
 3,4-3,6 GHz    2001              
3,4-3,8 GHz1  2018 2020    2018   2019  2018    
 28 GHz    2001    2009          

Tabellen uppdateras fortlöpande i takt med att nya avtal ingås.

Koordinering med European Space Agency (ESA)

Med ESA finns sedan 2020 ett koordineringsavtal (exchange of letter) för frekvensbandet 25,5-27 GHz. Det är ett tillägg till redan befintligt avtal från 1986 vilket inkluderar ett antal frekvensband i intervallet 149,9 MHz till 31,5 GHz. Båda avtalen finns diarieförda med dnr: 20-10401

1 PTS har tagit en första kontakt med Ryssland vad gäller koordinering i 3,5 GHz-bandet, förhandlingsarbetet har dock ännu inte påbörjats. Avsaknaden av koordineringsavtal med Ryssland bör inte innebära några förhinder för utbyggnad av mobila kommunikationsnät i Sverige i 3,5 GHz-bandet då beräkningar visar att skydd av mottagande jordstationer i Ryssland i praktiken inte kommer att vara begränsande. Dialog förs även för närvarande med Danmark vad gäller upprättande av koordineringsavtal i 3,5 GHz-bandet.

Marksänd digital radio och television

Koordineringsavtal med grannländer i frekvensband avsedda för marksänd digital radio och television.