Radiotillstånd

För att använda radiosändare behöver du normalt tillstånd från PTS.

Ansökan och information

Vilken sorts radioanvändning är du intresserad av? Under menyflikarna finns ansökningsblanketter och mer information om de olika tillstånden. De uppgifter du anger behandlar PTS enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att personuppgifter registreras i myndighetens tillståndsregister.

Undantag

En del frekvenser behöver du inte ha tillstånd för. Läs mer på sidan om undantag.

Beredning med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten

Från den 1 januari 2020 kommer prövningen av ansökningar om tillstånd att använda radiosändare ta minst 2-3 veckor längre tid än tidigare, till följd av en lagändring. Ansök därför om tillstånd i god tid. Läs mer om beredningen.

Frågor?

Du kanske har frågor om tillstånd för radiosändare eller andra frågor som berör detta. Våra vanligaste frågor besvaras under frågor och svar.