Radiotillstånd

För att använda radiosändare behöver du tillstånd från PTS, om användningen inte är undantagen från tillståndsplikt.

Ansökan och information

Vilken sorts radioanvändning är du intresserad av? Under menyflikarna finns ansökningsblanketter och mer information om de olika tillstånden.

Behandling av personuppgifter

PTS är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du anger i samband med ansökan. Det innebär att personuppgifter registreras i myndighetens tillståndsregister. Läs mer om hur PTS behandlar dina personuppgifter.

Undantag

En del frekvenser behöver du inte ha tillstånd för. Läs mer på sidan om undantag.

Beredning med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten

Från den 1 januari 2020 kommer prövningen av ansökningar om tillstånd att använda radiosändare ta minst 2-3 veckor längre tid än tidigare, till följd av en lagändring. Ansök därför om tillstånd i god tid. Läs mer om beredningen.

Frågor?

Du kanske har frågor om tillstånd för radiosändare eller andra frågor som berör detta. Våra vanligaste frågor besvaras under frågor och svar.