Ansökningshandlingar

Här finns ansökningshandlingar för tillstånd att använda radiosändare.

För att PTS ska kunna ge tillstånd behövs olika uppgifter beroende på vilken verksamhet ansökan gäller.

Ansökan ska vara fullständigt ifylld. Om någon uppgift saknas i ansökan måste vi begära kompletteringar, vilket kan leda till att ärendet blir fördröjt.


Om ansökan avser fast belägen station ska karta bifogas med markerad antennplats.

Du kan läsa mer om respektive radioanvändning på sidorna om radiotillstånd.

Blanketter

Landmobil radio

Fast radio

Rundradio

Satellit

Maritim radio / Båtradio

Luftfartsradio

Mobiltelefoni och operatörsstyrda nät 

Övrigt

Ansökan

Här finns ansökningsblankett och information om hur du söker tillstånd för:

OBS! För att kunna använda ansökningsblanketterna kan du behöva uppgradera din Adobe Acrobat-läsare till version 7.0 eller senare.

Undantag från tillståndsplikt

PTS beslutar enligt lagen om elektronisk kommunikation om undantag från tillståndsplikt för användning av radioanläggningar. Läs mer på sidan om undantag.