Beredning med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten

PTS har en skyldighet att beakta Sveriges säkerhet i samband med att myndigheten behandlar ansökningar om tillstånd att använda radiosändare. Bakgrunden till detta är lagändringar som gäller från den 1 januari 2020.

För att kunna bedöma om viss radioanvändning kan påverka Sveriges säkerhet kommer PTS att bereda tillståndsärenden med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten från årsskiftet.

Ansök i god tid

Prövningen av ansökningar om tillstånd att använda radiosändare kommer på grund av detta att ta minst 2-3 veckor längre tid än tidigare. PTS uppmanar alla aktörer som vill ansöka om radiotillstånd att ansöka i god tid.