Lokala tillstånd i 3,7 GHz- och 26 GHz-banden

Här finns information om och anvisningar till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 3760 - 3800 MHz och 24,25 - 25,1 GHz-banden, så kallade lokala tillstånd.

Frekvensutrymmet 3760 - 3800 MHz är tillgängligt för ansökan om tillstånd att använda radiosändare för lokal användning, minsta frekvensblock utgörs av 10 MHz med steg om 10 MHz till maximalt 40 MHz, tillgängligt för utom- och inomhusanvändning.

För 24,25 – 25,1 GHz gäller att minsta frekvensblock är 50 MHz med steg om 50 MHz till maximalt 400 MHz. Frekvensutrymmet är tillgängligt endast för inomhusanvändning.

Anvisningar för ansökan och tillståndsvillkor

 

Avgifter från januari 2022

PTS har för avsikt att ta betalt per tillstånd och utifrån den bandbredd som tillståndshavaren har på sitt tillstånd. Fram till 1 januari 2022 kommer avgiften för lokala tillstånd bli så låg att den inte kommer att faktureras enligt nu gällande avgiftsföreskrift.

Avgifter för lokala tillstånd för mobila tjänster i frekvensbandet 3760-3800 MHz

524 kronor per 10 MHz (500 kronor avser avgift för tillstånd och 24 kronor avser avgift för marknadskontroll).

Avgifter för lokala tillstånd för mobila tjänster i frekvensbandet 24,25-25,10 GHz

262 kronor per 50 MHz (250 kronor avser avgift för tillstånd och 12 kronor avser avgift för marknadskontroll).