Luftfartsradio

Luftfartsradio är kommunikation mellan flygplan och kommunikation mellan flygplan och markstationer.

Ansökan

Här finns ansökningsblanketter och information om hur du söker tillstånd för:

Till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i luftfartyg ska en kopia av nationalitets- och registreringsbevis bifogas. På tillståndet anges luftfartygets registreringsbeteckning och ägare/innehavare. Alla radiosändare som finns ombord listas i tillståndet.

Certifikat

För att få använda radiosändare ombord på luftfartyg och även använda markstationer avseende luftfarten krävs förutom att du har tillstånd från PTS även ett giltigt certifikat.

Har du sålt ditt luftfartyg?

Om du har sålt ditt luftfartyg ska ditt radiotillstånd annulleras. Detta sker inte automatiskt. Du kan göra på två olika sätt.

  1. Du och den nya ägaren fyller i en överlåtelseansökan och skickar in till PTS (då kommer tillståndet att överlåtas till den nya ägaren).
  2. Du mailar en begäran att tillståndet ska återkallas till PTS. Den nya ägaren ansöker om ett nytt tillstånd hos PTS.

Överlåtelseansökan

Avgifter

Se rubriken Luftfarts- och maritim radio i den förenklade versionen av PTS information om avgifter

Den kompletta föreskriften om avgifter

Information om ny kanalseparation vid röstkommunikation

Nya tekniska regler angående 8,33 kHz kanalseparation för flygradioutrustning i VHF-bandet gäller från och med den 1 januari 2018. Ändringen gäller för all användning med undantag för ett antal frekvenser, bland annat nödfrekvenser och frekvenser för dataöverföring. Ändringen beror på en EU-förordning, (EU) nr 1079/2012. Mer information finns på Transportstyrelsens webbplats

Mer information

Svar på vanliga frågor