Färd på Europas kanaler

Vid färd på Europas kanaler, så kallade Inland Waterways, i bl.a Tyskland, Frankrike, Holland och Polen gäller ett antal lokala bestämmelser som det är viktigt att känna till innan du påbörjar resan.

Det krävs bland annat att du har en VHF-radio med så kallad ATIS-funktion. ATIS är en funktion som efter varje sändningspass skickar en datakod som identifierar avsändaren. Radion behöver därför programmeras med detta ATIS-ID för att det ska fungera.

ATIS-ID skapas genom att du lägger siffran ”9” framför MMSI-numret som du kan få i samband med att du skaffar VHF-tillståndet från PTS. Det krävs inget extra tillstånd eller licens för att använda ATIS utan det vanliga VHF-tillståndet täcker även det. Notera att MMSI alltså inte ändras utan det är ATIS-id som är tio siffror med nio som första siffra medan MMSI fortfarande är nio siffror. Du har alltså två olika identiteter som ska programmeras in i utrustningen och som används i olika sammanhang.

Med på resan ska du också ha ditt VHF-certifikat och VHF-tillståndet.

Det är också viktigt att känna till att Digital Selective Call (DSC) inte får användas under färden på kanalerna.

Alla bestämmelserna finns i  ett dokument som ska medföras på resan

Notera att bestämmelserna i dokumentet gäller alla som reser på kanalerna i de aktuella länderna trots att Sverige inte undertecknat avtalet. 

Information in English

When sailing under Swedish flag on the Inland Waterways in Europe it is mandatory to follow the regulations set forth in the document ”Regional Arrangement concerning the Radiotelephone Service on Inland Waterways, RAINWAT”. This document is an agreement signed by a number of Administrations in Europe and is applicable to anybody travelling on the channels in the countries listed in the document.

The document can be downloaded here

The ATIS-Id mentioned in the document above applies to Swedish boats and is formed by adding the digit nine (“9”) in front of the MMSI-number before programming the ATIS-Id in the radio, i.e. the MMSI “265123456” will give an ATIS-Id of “9265123456”. Note that the MMSI is still nine digits and that the two identities, MMSI and ATIS-Id,  are use in different situations and both need to be programmed into the equipment.

The Swedish VHF-license (“VHF Tillstånd”) entitles the licensee to carry more than one VHF-radio, including the ATIS-capable radio and AIS, on one license. The VHF-license is valid together with the radio operator's certificate, normally an SRC-certificate.

Other maritime radio transmitters, eg AIS and EPIRB, for which a license is required, shall be listed in the VHF-license document.

In Sweden, Nämnden för båtlivsutbildning, NFB, is granted the right to issue maritime radio operator certificates, i.e. SRC- and LRC.