Marksänd tv

Marksänd television är de sändningar som sänds från de tv-master som finns runt om i landet. Detta var länge den enda distributionsformen för tv. Numera sänds tv även via kabel och satellit.

Ansökan

Alla tv-sändare behöver frekvenstillstånd från PTS. Det krävs dessutom ett sändningstillstånd från antingen regeringen eller Myndigheten för press, radio och tv.

Här finns ansökningsblanketter och information om hur du söker frekvenstillstånd för:

För ytterligare frågor som berör rundradiosändare kontakta rundradioenheten: e-post: rundradio@pts.se

Övergången till digital-tv

De sista sändningarna i analoga marknätet i Sverige gjordes i oktober 2007. Därmed var Sverige ett av de första länderna som övergick till digitala tv-sändningar. Övergången till digital-tv följde de frekvensplaner som beskrivs i avtalet från Genève 2006.

Genève 06

Sommaren 2006 undertecknade Sverige genom PTS ett regionalt radioavtal (GE06) i Genève som omfattar användning av frekvenser för rundradiotjänster och andra primära terrestra tjänster i frekvensbanden 174–230 MHz och 470–862 MHz. Avtalet var resultatet av den regionala radiokonferensen RRC-06.

GE06 innehåller regler och procedurer för koordinering och notifiering av analog tv, digital radio och tv (174–230 MHz och 470–862 MHz) samt förutsättningar för övriga tjänster i samma frekvensband.

Avtalet innehåller vidare:

  • en analog plan för analog tv i 174–230 MHz (band III) samt 470–862 MHz (band IV/V).
  • en digital plan för T-DAB och DVB-T i band III och DVB-T i band IV/V. Både T-DAB och DVB-T förekommer som plantilldelningar i form av ”assignments” (sändare med specificerad antennplats) och ”allotments” (ytor utan specificerade antennplatser).
  • en lista med assignments för övriga tjänster.

GE06 innehåller också tekniska parametrar som användes under planeringen och som ska användas vid implementeringen av avtalet.

Den analoga planen skyddas under en övergångsperiod. I Europa avslutas övergångsperioden den 17 juni 2015.

Utrymningen av 694–790 MHz

Post- och telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell planeringslösning för marksänd tv efter den 31 mars 2017. En planeringslösning för marksänd tv under 694 MHz som svarar upp mot de krav som anges i regeringsuppdraget har tagits fram.

Planeringslösningen kommer att implementeras stegvis eftersom den förutom att säkerställa att frekvenser över 694 MHz inte behöver användas för marksänd tv efter den 31 mars 2017 även måste ta höjd för att våra grannländer gör förändringar av sin frekvensanvändning vid olika tidpunkter, såväl tidigare som senare än Sverige.

Den nya frekvensplanen förväntas, i vissa områden för vissa nät, innefatta större regionala SFN än vad som återfinns i dagens nät. En förutsättning för detta är uppgradering till

DVB-T2, utsändningsstandarden DVB-T2 möjliggör en högre överföringskapacitet och större SFN-nät än DVB-T.

PTS har skrivit två rapporter som beskriver en nationell planeringslösning för DVB-T/DVB-T2 i enlighet med regeringsuppdraget

Den senaste rapporten