Drönare

För att styra en drönare (UAV/UAS) från marken och för att överföra bild och film från drönaren används radiosändare. För en del radiosändare krävs tillstånd, andra radiosändare kan användas utan tillstånd. Det beror på vilka frekvenser som radiosändaren sänder på. Vid inköp av drönare är det viktigt att kontrollera om det krävs radiotillstånd och säkerställa att drönaren är CE-märkt.

Undantag från tillståndsplikt under vissa förutsättningar

Drönare kan ha radiosändare som kräver radiotillstånd. Många drönare använder 2,4 och 5,8 GHz-banden. I vissa fall används även andra frekvenser för drönare. PTS har för att underlätta radioanvändning infört undantag från tillståndsplikt i vissa frekvensband. Dessa undantag finns i en föreskrift och undantagen har olika begränsningar som till exempel maximal uteffekt.

Används andra frekvenser eller högre uteffekter än de som omfattas av undantaget från tillståndsplikt krävs enligt lagen om elektronisk kommunikation ett tillstånd för användning av radiosändaren från PTS.

Ansökan om radiotillstånd för användning av drönare

Ansökningsblanketter och information om hur du söker tillstånd

Övriga regler och information

Drönare som importeras eller sätts på marknaden i Sverige ska uppfylla de administrativa och tekniska krav som regleras i radioutrustningsdirektivet. Utrustningen ska vara CE-märkt för att intyga detta. Mer information om utrustningskrav.

För information om andra tillstånd och regler för hur du får använda din drönare, se Transportstyrelsen.

Vad är en drönare?

En drönare är ett obemannat luftfartyg som kan flyga av sig själv eller fjärrstyras av en förare på annan plats. Den vanligaste benämningen på obemannade luftfartyg idag är drönare. Andra benämningar för obemannade luftfartyg är till exempel modellflyg, UAV, UAS och RPAS.