Testtillstånd (inklusive 5 G-tester)

PTS tilldelar tillfälliga tillstånd för testtillstånd inklusive 5 G-tester.

Ansökan

Här finns ansökningsblanketter och information om hur du söker tillstånd för testtillstånd:

Avgifter

Den som ansöker om tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation debiteras en årsavgift enligt PTS avgiftsföreskrift. För ett testtillstånd är denna årsavgift baserad på antalet sändare i ansökan. Den sökande kan också åläggas att betala en handläggningsavgift, som debiteras per timma, om särskild frekvensplanering varit nödvändig vid prövningen, samt vid ansökan om ändring av ett sådant tillstånd. Avgiften per sändare och handläggningsavgiftens storlek framgår av PTS föreskrifter om avgifter (PTSFS 2016:7).

Mer information

Mer information om testtillstånd och 5 G.