Telemetri, fjärrstyrning och larm

Telemetri används för styrning av trafikljus, traverser, temperaturmätning, mätvärdesinsamling, EKG på sjukhus med mera.

Ansökan

Här finns ansökningsblanketter och information om tillstånd att använda:

Blanketterna gäller användning av radiosändare för korta kommunikations­avstånd. För kommunikation över längre avstånd ska du använda blanketter för landmobil radio respektive fast radio.

Avgifter

Se rubriken Landmobila kommunikationssystem (om telemetri) i den förenklade versionen av PTS föreskrifter om avgifter

Den kompletta föreskriften om avgifter

Mer information