Svenska förberedelser inför WRC 2019

Allmänt

Inför WRC 2019 arrangerar PTS nationella förberedelsemöten på samma sätt som inför tidigare WRC. Till dessa möten inbjuds representanter för myndigheter, företag och organisationer att delta för att lämna underlag till och synpunkter på ståndpunkter och förslag för respektive punkt på WRC-agendan. Alla intresserade är välkomna att delta mötena. Resultatet av dessa möten används bland annat för att utveckla svenska ståndpunkter och förslag att driva i det europeiska förberedelsearbetet. De svenska ståndpunkterna redovisas i ett arbetsdokument där också bland annat de europeiska ståndpunkterna för respektive agendapunkt anges. Dokumentet ger också viss bakgrundsinformation om de olika agendapunkterna samt uppgift om svensk koordinator. Dessutom ges allmän information om WRC-processen i stort. 

Nationella förberedelsemöten

Nationellt förberedelsemöte har ägt rum onsdagen den 23 augusti 2019 kl. 09.30-12.00.

Vid detta möte diskuterades frågor kring organisation inom ITU, CEPT och EU inför WRC-19, samt tidplan och struktur för det fortsatta arbetet inom CPG och dess projektteam.

Förberedelsemötet fokuserade på det kommande mötet i CPG den 26-30 augusti 2019. En uppdaterad version (v.9.0) av de svenska ståndpunkterna inför WRC-19 finns tillgänglig för kommentarer till och med 14 oktober 2019.

Tidplan för det fortsatta arbetet:

Datum Ämne
26-30 augusti 2019 CPG 19-9
14 oktober 2019

Kommentarer på PM Svenska ståndpunkter WRC-19

16 oktober 2019 Nationella förberedelser WRC-19
28 oktober – 22 november, 2019 World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19)
25-26 november 2019 First Session of the Conference Preparatory Meeting for WRC-23 (CPM23-1)
TBD mars 2020 Nationella förberedelser CPG20-1
10-12 mars 2020 CPG 20–1 (TBD)

 

Nästa förberedelsemöte i CPG är preliminärt planerat till TBD 2020. Samtliga möten hålls i PTS lokaler på Valhallavägen 117 i Stockholm.

Anmälan om deltagande skickas till WRC-19@pts.se senast kl 10.00 dagen före förberedelsemötet.

Förberedelser inför möten med undergrupper inom ITU och CEPT

PTS arrangerar förberedelsemöten för undergrupper inom CEPT och ITU som förbereder agendapunkterna för WRC-19. Samtliga möten äger rum i PTS lokaler på Valhallavägen 117 i Stockholm om inget annat anges. Anmälan om deltagande skickas per e-post senast två dagar före mötet till respektive ansvarig person (förnamn.efternamn@pts.se).

Förberedelser för CEPT-möten

 Grupp  Dag och tid för förmöte  Ansvarig
CPG 20-1  TBD  

Förberedelser för ITU-R-möten

 Grupp

 Dag och tid för förmöte

 Ansvarig

WRC-19

 16 oktober kl. 13:00-16:00

Anders Palmberg