Svenska förberedelser inför WRC 2019

Allmänt

Inför WRC 2019 arrangerar PTS nationella förberedelsemöten på samma sätt som inför tidigare WRC. Till dessa möten inbjuds representanter för myndigheter, företag och organisationer att delta för att lämna underlag till och synpunkter på ståndpunkter och förslag för respektive punkt på WRC-agendan. Alla intresserade är välkomna att delta mötena. Resultatet av dessa möten används bland annat för att utveckla svenska ståndpunkter och förslag att driva i det europeiska förberedelsearbetet. De svenska ståndpunkterna redovisas i ett arbetsdokument där också bl.a. de europeiska ståndpunkterna för respektive agendapunkt anges. Dokumentet ger också viss bakgrundsinformation om de olika agendapunkterna samt uppgift om svensk koordinator. Dessutom ges allmän information om WRC-processen i stort. 

Nationella förberedelsemöten

Nationellt förberedelsemöte har ägt rum onsdagen den 20 juni 2018 kl. 09:00–12:00.

Vid detta möte diskuterades frågor kring organisation inom ITU, CEPT och EU inför WRC-19, samt tidplan och struktur för det fortsatta arbetet inom CPG och dess projektteam.

Förberedelsemötet fokuserade på det kommande mötet i CPG den 26-29 juni 2018. En uppdaterad version (v.6.1) av de svenska ståndpunkterna inför WRC-19 har godkänts.

Tidplan för det fortsatta arbetet:

Datum Ämne
26-29 juni 2018 CPG 19-6
15 juli 2018 Reviderat PM svenska ståndpunkter (för kommentarer senast 15 augusti 2018)
1 september 2018 Reviderat PM svenska ståndpunkter (för kommentarer senast 1 november 2018)
4-7 september 2018 CPG PTA
11-14 september 2018  CPG PTB
17-21 september 2018 ECC PT1
25-28 september 2018 CPG PTD
16-18 oktober 2018 CPG PTC
1 november 2018 Kommentarer på PM Svenska ståndpunkter WRC-19
20 november 2018 Nationella förberedelser CPG 19-7
27-30 november 2018
CPG 19-7 (Hilversum, Nederländerna)
   

 

Nästa förberedelsemöte i CPG är preliminärt planerat till tisdagen den 20 november 2018 kl 09:00 – 12:00. Samtliga möten hålls i PTS lokaler på Valhallavägen 117 i Stockholm.

Anmälan om deltagande skickas till WRC-19@pts.se senast kl 10.00 dagen före förberedelsemötet.

Förberedelser inför möten med undergrupper inom ITU och CEPT

PTS arrangerar förberedelsemöten för undergrupper inom CEPT och ITU som förbereder agendapunkterna för WRC-19. Samtliga möten äger rum i PTS lokaler på Valhallavägen 117 i Stockholm om inget annat anges. Anmälan om deltagande skickas per e-post senast två dagar före mötet till respektive ansvarig person (förnamn.efternamn@pts.se).

Förberedelser för CEPT-möten

Grupp

Dag och tid för förmöte

Ansvarig

 PTA  30 augusti, kl. 09:30-11:30  Anders Palmberg 
 PTB  7 september, kl. 12:00-14:00  Kiamal Akeperov
 PT1  14 september, kl. 09:30-11:30   Christian Bygren
 PTD  21 september, kl. 09:30-11:30  Jeanette Wännström
 PTC  11 oktober, kl. 09:30-11:00  Christer Jonsson

Förberedelser för ITU-R-möten

Grupp

Dag och tid för förmöte

Ansvarig

TG 5/1  17 augusti  2018, kl. 09:30-11:30  Amela Hatibovic Sehic