Svenska förberedelser inför WRC-23

Allmänt

WRC-19 är avslutat och studieperioden inför nästa WRC, som planeras att äga rum 2023 (WRC-23), påbörjades med CPM23-1 som följde direkt på WRC-19.

Inför WRC-23 kommer PTS att, liksom inför tidigare WRC, arbeta fram ett dokument med svenska ståndpunkter samt att arrangera nationella förberedelsemöten, främst är det förberedelsemöten inför möten i olika arbetsgrupper – både inom CEPT och ITU-R. Till dessa möten är representanter för myndigheter, företag och organisationer inbjudna. Alla intresserade är välkomna att delta på mötena samt att bidra med underlag till och synpunkter på det svenska ståndpunktsdokumentet. Ett första utkast till dokumentet Svenska ståndpunkter finner ni här:

Svenska ståndpunkter

Vi ser fram mot era synpunkter och kommentarer, skicka via e-post till
WRC-23@pts.se.

Samtliga förberedelsemöten hålls i PTS lokaler på Valhallavägen 117A i Stockholm.

För att underlätta utbyte av information via e-post har en reflektorgrupp för WRC-23 skapats. Om du inte var med i reflektorgruppen inför WRC-19 men vill vara med inför WRC-23 så kontakta Anders Palmberg(anders.palmberg@pts.se)

Nationella förberedelsemöten

Ett första förberedelsemöte inför WRC-23 kommer att hållas innan CPG23-1, Tidpunkten för CPG23-1 är för närvarande inte bestämd. Ordförande för CPG är Alexander Kholod från den schweiziska administrationen. Under CPG23-1 ska vice ordföranden väljas och arbetet inför WRC-23 organiseras i olika projektteam.

Tidplan för det fortsatta arbetet inför WRC-23 i närtid

Datum Ämne
21 feb 2020 PM Svenska ståndpunkter WRC-23, release 1 (skickas ut till reflektorgruppen)
20 mars 2020

Kommentarer på Svenska ståndpunkter WRC-23

TBD Nationellt förberedelsemöte CPG23-1
TBD CPG23–1

Förberedelsemöten inför möten inom ITU-R och CEPT

PTS arrangerar förberedelsemöten inför möten i grupper som förbereder agendapunkterna för WRC-23. Anmälan om deltagande skickas per e-post senast två dagar före mötet till respektive ansvarig person (förnamn.efternamn@pts.se , obs namn ges utan eventuella prickar).

Förberedelser inför möten med undergrupper inom ITU och CEPT

PTS arrangerar förberedelsemöten för undergrupper inom CEPT och ITU som förbereder agendapunkterna för WRC-19. Samtliga möten äger rum i PTS lokaler på Valhallavägen 117 i Stockholm om inget annat anges. Anmälan om deltagande skickas per e-post senast två dagar före mötet till respektive ansvarig person (förnamn.efternamn@pts.se).

Förberedelsemöten, CEPT

 Grupp  Dag och tid för förmöte  Ansvarig
CPG 23-1 TBD Jeanette Wännström

Förberedelser för ITU-R-möten

 Grupp  Dag och tid för förmöte  Ansvarig