Fysisk säkerhet

Fysisk säkerhet ska skydda mot att obehöriga får tillträde till platser där säkerhetskänslig verksamhet bedrivs och mot skadlig inverkan på säkerhetskänslig verksamhet.

Säkerhetsskyddsåtgärderna ska förebygga att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andraanläggningar eller objekt där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller där i övrigt säkerhetskänslig verksamhet bedrivs. Åtgärderna ska också förebygga skadlig inverkan på sådana områden, byggnader, anläggningar eller objekt. Skadlig inverkan kan till exempel vara explosioner, beskjutning eller försändelser med skadligt innehåll.

Hur den fysiska säkerheten ska utformas beror på vad som ska skyddas, vilka sårbarheter man vill motverka och vilken hotbild åtgärderna ska dimensioneras för.

Behovet av fysiska säkerhetsskyddsåtgärder ska analyseras och dokumenteras i en säkerhetsskyddsanalys (om säkerhetsskyddsanalys på Säkerhetspolisens webbplats), av den som bedriver den säkerhetskänsliga verksamheten.

Som stöd i arbetet med fysisk säkerhet har Säkerhetspolisen tagit fram en vägledning om fysisk säkerhet.