Fysisk säkerhet

Fysisk säkerhet ska skydda mot att obehöriga får tillträde till platser där säkerhetskänslig verksamhet bedrivs och mot skadlig inverkan på säkerhetskänslig verksamhet.

Genom att vidta åtgärder som förebygger att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och anläggningar där säkerhetskänslig verksamhet bedrivs, kan verksamhetsutövaren skydda verksamheten från skadlig inverkan såsom explosioner, beskjutning eller försändelser med skadligt innehåll. Åtgärderna ska även hindra obehöriga från att få insyn i den säkerhetskänsliga verksamheten.

Fysiska säkerhetsåtgärder kan även användas för att förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter röjs, ändras eller görs otillgängliga.

Hur den fysiska säkerheten ska utformas beror på vad som ska skyddas, vilka sårbarheter man vill motverka och vilken hotbild åtgärderna ska dimensioneras för.

Behovet av fysiska säkerhetsskyddsåtgärder ska analyseras och dokumenteras i en säkerhetsskyddsanalys (om säkerhetsskyddsanalys på Säkerhetspolisens webbplats), av den som bedriver den säkerhetskänsliga verksamheten.

Som stöd i arbetet med fysisk säkerhet har Säkerhetspolisen tagit fram en vägledning som kan laddas ner från deras webbplats.