Lagar och regler om säkerhetsskydd

Säkerhetsskyddslagstiftningen består av

  • Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
  • Säkerhetsskyddsförordningen (2021:955)
  • Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2022:1)
  • Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten (FFS 2021:1)
  • PTS föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2022:18) om säkerhetsskydd kompletterar Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2022:1) om säkerhetsskydd och Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:1) om signalskyddstjänsten.

Både säkerhetsskyddslagen och säerhetsskyddsförordningen finns översatta till engelska:

Läs mer i regeringens proposition 2020/21:13 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och regeringens proposition 2020/21:194 Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet, prop. 2020/21:194 (regeringen.se).