Lagar och regler om säkerhetsskydd

Säkerhetsskyddslagstiftningen består av

Både säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen finns översatta till engelska:

Läs mer i regeringens proposition 2020/21:13 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och regeringens proposition 2020/21:194 Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet, prop. 2020/21:194 (regeringen.se).