Ansöka om registerkontroll

Registerkontroll kan utgöra en del av den säkerhetsprövning som ska göras innan en person deltar i säkerhetskänslig verksamhet.

Säkerhetspolisen genomför registerkontroll av personer vars befattningar är placerade i säkerhetsklass. Verksamhetsutövare ansöker om registerkontroll hos Säkerhetspolisen via PTS.

Framställan till PTS ska innehålla:

Registerkontrollen omfattar uppgifter som hämtas från belastningsregistret, misstankeregistret samt uppgifter som behandlas med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

PTS måste ha fattat beslut om placering av befattning i säkerhetsklass innan framställan om registerkontroll för en person som ska placeras på befattningen kan göras.

De personer hos verksamhetsutövaren som är behöriga att hantera registerkontroller måste också vara anmälda till PTS på blanketten Anmälan av kontaktpersoner som är behöriga att hantera registerkontroller.