Telefoni

Här hittar du branschinformation om telefoni.

PTS utövar tillsyn av teleoperatörerna med syfte att se till att konkurrensen fungerar.

På telefoniområdet arbetar PTS bland annat också med att analysera marknadens utveckling och dela ut nummerserier till operatörerna.

Nummerfrågor Nummerfrågor

PTS ansvarar för förvaltningen och utvecklingen av den svenska telefoninummerplanen samt av ett antal tekniska planer.

Anmälningsplikt Anmälningsplikt

Alla som avser tillhandahålla vissa kommunikationsnät och kommunikations­tjänster behöver göra en anmälan till PTS.

Konkurrensreglering Konkurrensreglering

SMP-besluten bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation. Det gör att en långsiktig och hållbar konkurrens kan uppstå.

Driftsäkerhet Driftsäkerhet

Operatörernas ansvar för driftsäkerhet regleras i lagen om elektronisk kommunikation.