PTS inkluderande telefonitjänster

PTS arbetar för att viktiga tjänster inom elektronisk kommunikation och post ska kunna användas av alla – oavsett funktionsförmåga. Här finns information om förmedlingstjänster som kan användas vid kommunikation när den ena parten har en funktionsnedsättning.

Vårt samhälle bygger till stor del på kommunikation, och vi gör till exempel allt mer via telefon och internet. Den digitala tekniken innebär stora möjligheter för många men alla kan inte ta del av tjänsterna som utvecklas på grund av till exempelvis en funktionsnedsättning. 

PTS upphandlar därför ett antal tjänster som inte erbjuds på den kommersiella marknaden. 

Här har vi samlat information för myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer om tjänster som kan användas vid kontakt med personer som har en funktionsnedsättning.

arrow Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net

Tjänsten innebär att en teckenspråkstolk förmedlar samtal mellan teckenspråk och tal. Både den teckenspråkige och den hörande kan kontakta förmedlingstjänsten. Läs mer om förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net.

arrow Förmedlingstjänsten Texttelefoni.se

Tjänsten förmedlar samtal mellan personer som använder texttelefon och personer som använder vanlig telefon. Tjänsten ökar möjligheten för personer som är döva, hörselskadade eller har talsvårigheter att kommunicera med de delar av samhället som inte kan nås via en texttelefon. Läs mer om förmedlingstjänsten Texttelefoni.se

arrow Förmedlingstjänsten Teletal

Tjänsten innebär att en tolk, som kan tolka svårförstått tal, tolkar eller ger stöd i form av förtydligande, minnesstöd eller anteckningshjälp under telefonsamtal. Samtalet rings med en vanlig telefon och genomförs som ett trepartssamtal. Läs mer om förmedlingstjänsten Teletal

arrow Nummerupplysningstjänsten 118 400

Tjänsten innebär att blinda, synskadade och andra personer som inte kan eller har svårt att använda telefonkatalogen får tillgång till 1 000 fria nummerupplysningssamtal per år.
Läs mer om nummerupplysningstjänsten 118 400