Bildtelefoni.net

Tjänsten Bildtelefoni.net gör det möjligt att få tolkhjälp genom teckenspråk i olika situationer.

Förmedling av samtal mellan personer som är teckenspråkiga och använder bildtelefon, och personer som hör och talar och använder vanlig telefon/mobiltelefon.

Personen som är teckenspråkig ringer och blir uppringd via en bildtelefon, i form av smart telefon, surfplatta eller dator, med kamerafunktion.

Tjänsten fungerar så att man ringer förmedlingstjänsten och säger vem det är man vill ringa upp. En teckenspråkstolk förmedlar samtalet mellan en person som är teckenspråkig och en person som hör och talar. Det hanteras som ett trepartssamtal där teckentolken förmedlar det som sägs i båda riktningar under samtalet.

Tjänsten kan även användas för kortare distanstolkning där en person som är teckenspråkig och en person som hör och talar är på samma plats. Teckenspråkstolken är då med på distans via bildtelefonen.

Både förmedlade samtal och kortare distanstolkning erbjuds utan förbokning och utan behovsprövning.

Målgrupp

Personer som är teckenspråkiga som vill ringa förmedlade samtal eller få kortare distanstolkning. Personer som hör och talar som vill ringa förmedlade samtal eller få kortare distanstolkning.

Om tjänsten

Tjänsten är kostnadsfritt tillgänglig alla dagar dygnet runt.

Det är även möjligt att ringa via tjänstens egen webbapp eller mobila appar.    

www.bildtelefoni.net finns mer information om tjänsten.

Leverantör

Evantia Group är leverantör av tjänsten.

Kontaktinformation

Tjänsten kan nås via flera kanaler. Mer information om hur man ringer via förmedlingstjänsten finns på webbplatsen www.bildtelefoni.net.