Arrangemang och forum

PTS anordnar årligen ett flertal arrangemang och forum för marknadens aktörer. Nytt för 2019 är att PTS säkerhetsforum ersätter Driftsäkerhetsforum och Integritetsforum.