Möten

Här publicerar vi inbjudningar till möten och forum.

Nyheter

30 april 2019

Berec bjuder nu in till en workshop om uppdateringen av riktlinjerna kring nätneutralitet, alltså öppet internet.

Dokument

5 juli 2021

PTS remissvar på delbetänkandet av utredningen om betrodda tjänster.