Möten

Här publicerar vi inbjudningar till möten och forum.

Nyheter

Workshop om uppdatering av nätneutralitetsriktlinjer

Berec bjuder nu in till en workshop om uppdateringen av riktlinjerna kring nätneutralitet, alltså öppet internet.

30 april 2019


Dokument

Samråd 2 om utkast till beslut för marknaderna för fast respektive mobil samtalsterminering

Besvara samrådet senast den 1 oktober 2019.

17 september 2019