Nummerforum

Nummerforum är möten där operatörer, olika myndigheter och andra intressenter diskuterar och utbyter information i nummerrelaterade frågor inom området för elektronisk kommunikation.