PTS frukostseminarium

PTS frukostseminarium är en mötesplats för aktörer inom telekom- och postområdet. På dessa seminarier, som vi kommer att arrangera några gånger per år, tar vi upp aktuella frågor där branschen står inför olika typer av utmaningar. PTS frukostseminarium ersätter PTS marknadsdag.

Hipster mobil gata kväll_363x176.jpg

arrow Om nya konsumentregler inom telekom 3 december 2019

Välkommen till PTS frukostseminarium, som kommer att handla om de nya konsumentregler som kommer att införas inom telekom. Vad är det för regler? Vilka krav ställs på operatörerna? Hur kommer konsumenterna ställning påverkas? Vad är PTS ansvar? Dessa frågor och fler kommer vi att besvara under seminariet.

Nu kommer EU:s nya telekomregler införas i den svenska lagstiftningen. Det innebär en rad förändringar i Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) vad gäller konsumentområdet.

På frukostseminariet berättade Linn Berggren, Regeringskansliet, och Ann-Sofie Fahlgren, PTS enhet för konsumenträttigheter, mer om de nya reglerna.

arrow Om arbetet i Berec och RSPG den 31 januari 2019

Den 31 januari 2019 genomfördes årets första frukostseminarium. Dan Sjöblom berättade om arbetet i Berec, där han ska vara ordförande från år 2020. Därefter berättade Jonas Wessel om organisationen RSPG där han är ordförande under 2018–19.

Se webbsändning från seminariet

 

arrow Om EU:s paketförordning den 12 december 2018

Den 12 december 2018 genomförde PTS ett frukostseminarium om EU:s paketförordning. Förordningen ställer nya krav på företag som samlar in, sorterar, transporterar eller delar ut paket, det vill säga företag som utför paketleveranstjänster.

 

arrow Om nya telekomdirektivet den 4 september 2018

Se webbsändning från seminariet

Se presentationen

Premiären av PTS frukostseminarium handlade om nya telekomdirektivet. Är det verkligen klart nu? När träder det i kraft? Hur kommer direktivet att påverka PTS arbete? Och vad kan det innebära för branschen? Detta är några av de frågor som belystes på seminariet.

PTS generaldirektör Dan Sjöblom inledde. Därefter lyssnade vi på My Bergdahl, PTS, och Marcus Boklund, Näringsdepartementet.

My Bergdahl är internationell samordnare på PTS. My har arbetat som telekområd i Bryssel under drygt fyra år. Hon jobbade då bland annat med förberedelserna till direktivet, men förhandlade också TSM (Telecom Single Market), NIS (säkerhet i nätverks- och informationssystem) och andra EU-lagstiftningar.

Marcus Boklund är kansliråd på Näringsdepartementet, enheten för digitalisering. Marcus har bland annat arbetat som nationell expert på EU-kommissionen med implementeringsfrågor inom telekom, i regeringskansliet med genomförandet av den förra EU-översynen av telekomregelverket och nu senast som projektledare för Sveriges förhandlingar om nya telekomdirektivet. Han kommer nu att fortsätta att jobba med direktivet genom att projektleda genomförandet i svensk lag.