PTS marknadsdag

Marknadsdagen är en mötesplats för marknadsaktörer inom it och telekom.

Under marknadsdagen vill PTS både informera om och diskutera aktuella ämnen. Det erbjuds också tillfällen att mingla med kollegor i branschen.


PTS marknadsdag 2017

Årets marknadsdag äger rum den 20 april kl. 9-16, på Folkets hus i Stockholm. Sveriges nya bredbandsstrategi är i fokus för dagen.

Läs mer


Tidigare marknadsdagar


Frågor?

Har du frågor kring PTS marknadsdag, mejla till marknadsdag@pts.se.

Den här sidan kan nås direkt genom www.pts.se/marknadsdag.