PTS marknadsdag 2015

Post- och telestyrelsens (PTS) årliga marknadsdag för aktörer inom it och telekom ägde rum den 15 april.

PTS marknadsdag är en mötesplats för marknadsaktörer inom it och telekom. Årets marknadsdag fokuserade bland annat på på säkra nät och tjänster.

Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan samt PTS generaldirektör Göran Marby inledde marknadsdagen.

Jonas Wessel, chef för PTS spektrumavdelning, berättade om 700Mhz-bandet.

Rikard Englund, chef för PTS konkurrensavdelning, talade om nya regleringen på bredbandsmarknaderna.

Sara Andersson, chef för konsumentmarknadsavdelningen, berättade om dialogen med branschen om problemet med oetiska försäljningsmetoder.

MLex-journalisten Magnus Franklin frågar ut Göran Marby och Ola Bergström, chef för internationell samordning, om den senaste europeiska regleringsdiskussionen..

Patrik Bystedt och Ove Landberg, enhetschefer på PTS avdelning för nätsäkerhetsavdelning, pratade om PTS arbete med säkra nät och tjänster.

Diskussion om integritet och massdata med deltagarna Jeanette Kronwall, jurist på PTS nätsäkerhetsavdelning; Katarina Tullstedt, enhetschef på Datainspektionen och Fredrik Sellgren, vd Sellbransch.