PTS marknadsdag 2016

PTS marknadsdag ägde rum den 21 april. 2016 års marknadsdag har ett framtidstema och bland talarna finns it-minister Mehmet Kaplan.

Programmet för marknadsdagen 2016 såg ut så här:

Förmiddagen

Catarina Wretman, stf. generaldirektör för PTS, inleder marknadsdagen.

Henrik Sköld, omvärldsanalytiker på PTS, berättar om myndighetens arbete med omvärldsanalys.

Anna Wikström, chef för PTS enhet för konsumenträttigheter, och Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande, pratar om hur konsumenters framtida behov av bredband kommer att mötas.

Jonas Wessel, chef för spektrumavdelningen på PTS, pratar om myndighetens spektrumarbete idag och i framtiden. Jan Färjh, Vice president/Head of Standardization and Industry på Ericsson, tar vid och pratar om 5G och företagets vision på området.

Eftermiddagen

Annica Bergman, chef för PTS nätsäkerhetsavdelning, om säker kommunikation och att det blir allt viktigare i framtiden. Ett exempel är självstyrande bilar. Sofia Wessman, Connectivity Manager från Volvo Connected Cars berättar mer.

Bengt Mölleryd, PTS enhet för ekonomisk analys och strategier, om hur stadsnät bidrar till investeringar och huruvida större operatörer investerar mer än små, i förhållande till sin storlek. Kristina Mellberg, chef för enheten för reglering av bredbandsmarknaderna, pratar om hur PTS nuvarande och framtida reglering bidrar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för investeringar i fast bredbandsinfrastruktur.

Mehmet Kaplan, it-minister, om hur Sverige möter framtidens behov av bredband och digitalisering, på nationell och EU-nivå.

Uppdatering i ett antal aktuella frågor såsom 700 och 1800 MHz-auktionerna och nya RED-direktivet (Radio Equipment Directive).

Catarina Wretman avslutar årets marknadsdag.

Moderator för dagen är Beata Wickbom, digital strateg, verksam inom digital kommunikation och affärsutveckling i över 20 år

Praktisk information

Plats: Aulan i Norra Latin, Barnhusgatan 7A i Stockholm
Tid: 9:00-16:00, registrering från 8:30 (kaffe och smörgås serveras då)
Kostnad: 625 kronor (500 kronor plus moms). 500 kronor för deltagare från statlig verksamhet (betalar ingen moms). Avgiften är inklusive lunch och fika under dagen.
Anmälan: Anmälningstiden har gått ut.