PTS marknadsdag 2017

Årets marknadsdag äger rum den 20 april. Vi kommer då att fokusera på den nya bredbandsstrategin.

Marknadsdagen äger rum den 20 april, kl. 9–16. Vi är på Folkets hus i centrala Stockholm. Kostnad för att delta på marknadsdagen är 625kr (inkl. moms). Sista anmälningsdag är den 4 april.

Programmet för dagen ser ut så här:

Förmiddag

Dan Sjöblom, generaldirektör för PTS, inleder marknadsdagen.

Bianca Kojo Gustafsson och Andreas Wigren, marknadsanalytiker, samt Erik Ferngren, ingenjör på PTS, kommer att prata om hur långt vi kommit med fiberutbyggnaden i Sverige utifrån färsk statistik.

Alf Karlsson, statssekreterare på näringsdepartementet, pratar om regeringens bredbandsstrategi.

Catarina Wretman, stf. generaldirektör på PTS, berättar vad PTS kommer att göra med anledning av den nya strategin.

Jennie Agardh, jurist på PTS, pratar om framtida behov av konkurrensreglering på bredbandsmarknaderna.

Annica Bergman, chef för nätsäkerhetsavdelningen på PTS, kommer att prata om vikten av stabilt bredband. Jimmy Persson, teknisk produktchef på Stadsnätsföreningen, kommer inom ramen för detta ämne att berätta om projektet Robust fiber.

Eftermiddag

Nils Hertzberg och Anna Wibom, chef respektive projektledare på Bredbandsforum, pratar om lärdomar från arbetet med den förra bredbandsstrategin och berättar om några av de fokusområden och utmaningar som deltagarna i Bredbandsforums Nystartsgrupp identifierat som särskilt viktiga i arbetet framöver.

Samtal om bredbandsstrategins möjligheter och utmaningar. Deltagare är Hélène Barnekow, vd Telia Company; Mikael Ek, vd Stadsnätsföreningen; Anders Nilsson, vd Com Hem; Elisabeth Nilsson, landshövding i Östergötland; Dan Sjöblom, PTS samt Samuel Skott, vd Tele2.

Dagen avslutas med korta uppdateringar i olika aktuella frågor:
Civilt försvar/Telö - Ove Landberg, chef på enheten för robusthet och beredskap, PTS
Direktivsöversynen - Ola Bergström, chef för enheten för internationell samordning, PTS
Utbyggnadslagen - Marielle Sjögren, chef för enheten för tillsyn och tvistlösning, PTS
Nätneutralitet - Emma Närvä, chef för enheten för elektroniska kommunikationstjänster, PTS
700MHz-frågan - Karoline Boström, chef för enheten för spektrumtillstånd, PTS

Moderator för dagen är Sharon Jåma, journalist med lång erfarenhet av nyhets- och samhällsjournalistik.