PTS säkerhetsforum 2019

Nya krav på säkerhet i en osäker värld var temat för PTS första säkerhetsforum den 10 april 2019.

PTS säkerhetsforum är en mötesplats för dig som ansvarar för informationssäkerhet, driftsäkerhet eller säkerhetsskydd hos operatörer och leverantörer i telekombranschen. Vi informerar och för dialog i aktuella frågor inom säkerhet och totalförsvar. Vi belyser frågor ur nationellt och internationellt perspektiv.

PTS säkerhetsforum ersätter driftsäkerhetsforum och integritetsforum. 

PTS säkerhetsforum den 10 april 2019

På första säkerhetsforum informerade vi bland annat om den nya säkerhetsskyddslagen som träder i kraft den 1 april 2019. Säkerhetspolisen deltog och gav sin nulägesbild av hoten mot Sverige och informerade om de nya reglerna. Vi pratade även om näringslivets roll i totalförsvaret, om säkerhetsbestämmelserna i nya telekomdirektivet och om andra aktuella säkerhetsfrågor. 

Presentationer

Information om hur PTS behandlar personuppgifter.