PTS säkerhetsforum 2020 - digitalt

PTS säkerhetsforum omvandlades i år till ett digitalt intervjuprogram med experter i aktuella säkerhetsfrågor. Nu kan du ta del av programmet, som leddes av Beata Wickbom och spelades in i slutet av april.

På bilden från vänster Beata Wickbom, moderator, och Åsa Gihl, handläggare på PTS.

Klicka här för att se programmet.

Temat för årets säkerhetsforum är teknik och juridik i rörelse. Under det timmeslånga programmet informerar vi om följande:

  • Erfarenheter från incidenter och tillsyn
  • Infrastrukturdepartementet om: Säkerhet i nya LEK – Genomförande av EU:s telekomregler i svensk lagstiftning
  • Nya föreskrifter om säkerhetsåtgärder och incidentrapportering
  • 5G och EU:s verktygslåda
  • Totalförsvar 2020: PTS regeringsuppdrag och pågående projekt

Programmet inleds med en kort intervju med Annica Bergman, chef för avdelningen säker kommunikation.

PTS säkerhetsforum genomfördes för andra året. Syftet är informera och diskutera aktuella säkerhetsfrågor. Målgruppen är regulatoriska kontaktpersoner, ansvariga för säkerhetsrelaterade frågor och incidentrapportering hos operatörerna. Med anledning av den aktuella situationen till följd av coronaviruset (covid-19) ställde PTS in det fysiska eventet och spelade in ett intervjuprogram.

Efter programmet vill vi att du ska ha fått nya verktyg för att bättre kunna bedriva systematiskt säkerhetsarbete. Vi vill även att du ska veta mer om hur pågående förändringar påverkar er organisation. I högerspalten kan du ta del av mer information om de ämnen som tas upp.

Frågor?

Om du har en fråga kopplat till någon av programpunkterna, mejla oss på sakerhetsforum@pts.se.