Internationell roaming

Här finns information om regler när det gäller internationell roaming inom EU.

Den 1 juli 2022 trädde en ny roamingförordning i kraft, Publications Office (europa.eu).

Bland annat innehåller förordningen nya regler avseende grossistavgifter för roaming avseende såväl samtal, sms som data.

arrow Grossistavgifter

Samtal

Den genomsnittliga grossistavgiften, inbegripet bland annat kostnader för originering, transitering och terminering, som värdnätsoperatören tar ut av en roamingleverantör för ett reglerat roamingsamtal från värdnätet, får inte överstiga skyddsgränsen 0,022 EUR per minut. Denna högsta grossistavgift ska minska till 0,019 EUR per minut den 1 januari 2025 och ska förbli 0,019 EUR per minut till den 30 juni 2032.

Sms

Den genomsnittliga grossistavgift som en värdnätsoperatör får ta ut av roamingleverantören för ett reglerat sms- roamingmeddelande från värdnätet får inte överskrida skyddsgränsen 0,004 EUR per sms-meddelande. Denna högsta grossistavgift ska minska till 0,003 EUR per sms-meddelande den 1 januari 2025 och ska förbli 0,003 EUR till och med den 30 juni 2032.

Data

Den genomsnittliga grossistavgift som en värdnätsoperatör får ta ut av en roamingleverantör för reglerade dataroamingtjänster från värdnätet får inte överstiga skyddsgränsen 2,00 EUR per gigabyte överförda data. Denna högsta grossistavgift ska sänkas till 1,80 EUR per gigabyte överförda data den 1 januari 2023, till 1,55 EUR per gigabyte den 1 januari 2024, till 1,30 EUR per gigabyte den 1 januari 2025, till 1,10 EUR per gigabyte den 1 januari 2026 och till 1,00 EUR per gigabyte senast den 1 januari 2027, varefter den ska förbli 1,00 EUR per gigabyte överförda data till och med den 30 juni 2032.

arrow Aktuella växelkurser

När de högsta avgifterna anges i andra valutor än euro ska dessa värden fastställas genom tillämpning av genomsnittet av de referensväxelkurser som har offentliggjorts den 15 januari, den 15 februari och den 15 mars det relevanta kalenderåret av Europeiska centralbanken i Europeiska unionens officiella tidning. I fråga om de högsta avgifterna ska taken i andra valutor än euro revideras årligen från och med 2023. De årligen reviderade taken i dessa valutor ska tillämpas från och med den 15 maj.

Växelkursen 10,4737 SEK/EUR ska tillämpas från den 1 juli 2022 till den 14 maj 2023.

Den växelkurs som gäller för svenska kronor fr.o.m. den 15 maj 2023 t.o.m. den 14 maj 2024 är 11.2139 och baseras på följande referensväxelkurser:

Referensväxelkurs offentliggjord av ECB SEK/EUR Datum för publicering i OJ
2023-01-13 11,2528 16 jan
2023-02-14 11,1010 15 feb
2023-03-14 11,2880 15 mar
Genomsnitt 11,2139 (avrundat)