Bakgrund och tidigare reglering

Förordningen om internationell roaming antogs den 1 juli 2007.

Den 1 juli 2009 utökades förordningen till att, utöver röstsamtal, också omfatta pristak för sms och så kallad dataroaming (mms, mobilsurf och datasurf). Samtidigt sänktes pristaken för samtal. Pristaken för dataroaming gäller endast mellan operatörerna, så kallade grossistpriser.

Den 1 juli 2010 sänktes pristaken för röstsamtal och dataroaming, men inte för sms.  

Den förordning som gäller från den 1 juli 2012 innebär sänkningar av pristaken för röstsamtal, sms och dataroaming - även på slutkundsnivå.

En ny förordning publicerades i november 2015.

Mer information

Förordning 2015 trädde i kraft 29 november 2015.

Förordningen 2012 trädde i kraft den 1 juli 2012.