Konkurrensreglering (SMP)

EU-kommissionen har bestämt att PTS och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna ska ta fram beslut om skyldigheter som operatörer med betydande marknadsinflytande ska följa.

Dessa beslut kallas ibland SMP-beslut. Förkortningen SMP står för "Significant Market Power" och är en beteckning på att en operatör har ett betydande marknadsinflytande, det vill säga att operatören har en dominerande ställning på marknaden.

SMP-besluten bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation. Det gör att en långsiktig och hållbar konkurrens kan uppstå.

Arbetet med att utse SMP-operatörer och att ålägga SMP-beslut är PTS starkaste medel för att öka konkurrensen på marknaden för elektronisk kommunikation.

Bakgrund