EU-kommissionen inleder datainsamling för kostnadsmodellen för fast samtalsterminering

EU-kommissionen håller på att ta fram en kostnadsmodell för fast samtalsterminering på grossistnivå. Nu inleds datainsamlingen som kommer att ligga till grund för kostnadsberäkningen.

EU-gemensamma maxtaxor

Det nya regelverket i EU för elektronisk kommunikation som just nu arbetas fram innehåller en bestämmelse avseende fast och mobil samtalsterminering. Denna bestämmelse innebär kortfattat att gemensamma maxtaxor för fast respektive mobil samtalsterminering kommer att fastställas och gälla inom hela unionen framöver. Maxtaxorna ska reglera vilket pris operatörerna får ta ut av varandra för att trafikera varandras nät.

Som en grund för detta fastställande kommer det att tas fram en EU-gemensam kostnadsmodell.

Datainsamling

Kostnadsmodellen är beroende av data från både regleringsmyndigheter och operatörer. Datainsamlingen sker i dataförfrågningsformulär som tagits fram av EU-kommissionen.

För fast samtalsterminering har EU-kommissionen har tagit fram två olika dataförfrågningsformulär och tillhörande manualer (Data Request Manual).

I det ena dataförfrågningsformuläret ska följande information anges:

 • Marknadsaktörer (Market players)
 • Historisk efterfrågan (Historic Demand)
 • Efterfrågetrender (Demand Trends)
 • Trafik i nätet (Traffic Statistics)
 • Anläggningsregister (Fixed Asset Register)
 • Livslängd på utrustning (Useful Lives)
 • Kapitalkostnad (WACC)

I det andra dataförfrågningsformuläret ska följande information anges:

 • Core-nod utrustning (Core Nodes Equipment)
 • Enhetskostnader för utrustningen (Equipment Unit Costs)
 • Grossiståterförsäljningskostnader (Wholesale Specific Costs)

PTS har gått igenom dataförfrågningsunderlag och har bedömt vilken information myndigheten redan har tillgänglig och har markerat detta. Övriga data behöver de svenska operatörerna komplettera med. I svarsformulären finns det för vissa frågor utrymme för svar från flera operatörer, efter att fältet besvarats är det viktigt att scrolla nedanför de övriga (i.e. operator 2, operator 3 och operator 4) eftersom det kan finnas fler fält att fylla i.

PTS roll i arbetet

PTS kommer att koordinera arbetet insamlandet av data och har fått en sista svarsfrist av EU-kommissionen som är den 1 februari 2019. För att granska, kvalitetssäkra och sammanställa informationen såsom EU-kommissionen förväntar sig, kommer PTS behöva få in informationen från operatörerna senast en vecka innan.

PTS har skickat förfrågan om att fylla i dataförfrågningsformuläret till följande operatörer.

 • Telia Company AB
 • Com Hem AB
 • Telenor Sverige AB
 • Tele2 Sverige AB (inkl. Tele2 Business, före detta TDC)

Konsultationen ska besvaras (på engelska) i svarsformulären för konsultationen, senast den 25 januari 2019.

Hur uppgifterna ska lämnas in

Med hänsyn till att begärd information bland annat kan innehålla uppgifter om affärs- och driftförhållanden eller uppgifter som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd, önskar PTS att de ifyllda dataförfrågningsformulären sparas på en på USB-sticka eller CD och antingen postas som REK till myndigheten eller lämnas i PTS reception på Valhallavägen 117. Ange diarienummer 18-13221 i följebrevet.

För frågor med anledning av detta arbete vänligen kontakta PTS enhet för ekonomisk analys, 08-678 55 00.