Ny beräkning av högsta nivåer för fast och mobil samtalsterminering från och med 1 januari 2022

2021-11-10

Från och med den 1 januari 2022 gäller en ny beräkning av de reglerade priserna för fast och mobil samtalsterminering i enlighet med förordningen om unionsomfattande högsta termineringstaxor.

Nivåer i eurocent enligt förordningen

De reglerade högsta nivåerna för Sverige är i förordningen uttryckt i eurocent och från och med den 1 januari 2022 gäller följande för den svenska marknaden (artikel 5.1 respektive artikel 4.4 i förordningen):

  • Fast samtalsterminering, 0,07 eurocent/min
  • Mobil samtalsterminering, 0,21 eurocent/min

Växelkurs vid omräkning från eurocent

Den växelkurs som ska användas är ett genomsnitt av de växelkurser som den Europeiska centralbanken (ECB) publicerar per den 1 september, 1 oktober samt den 1 november (artikel 3.3 i förordningen).

Följande växelkurser har publicerats av ECB:

  • 1 september, 10,1961 kronor
  • 1 oktober, 10,1538 kronor
  • 1 november, 9,9135 kronor

Det ger en genomsnittlig växelkurs på 10,0878 kronor

Högsta nivåer på den svenska marknaden från och med den 1 januari 2022

Följande högsta nivåer gäller på den svenska marknaden från och med den 1 januari 2022:

  • Fast samtalsterminering, 0,71 öre/min
  • Mobil samtalsterminering, 2,12 öre/min

Länkar

Länk till förordningen om unionsomfattande högsta termineringstaxor

Länk till ECB:s hemsida för växelkurser (EUR/SEK)