Slutlig kalkylmodell för FTR

2019-12-16

EU-kommissionen har nu slutfört arbetet med kalkylmodell för att beräkna nationella taxor avseende fast samtalsterminering.

EU-kommissionen har tillsammans med Axon Partner, tagit fram olika kostnadsresultat för respektive land. De olika kostnadsresultaten representerar olika kombinationer av olika parametrar (dimensioneing av corenätsplattformar, marknadsandel, prognos för efterfrågan, dimensionering av utrustning såsom; I-CSCF, S-CSCF respektive ENUM).

Dokument

 • Cost Model (Sweden, non confidential)
 • Övriga dokument återfinns på EU-kommissionens webbplats:
  • Cost Model (generic model)

  • Executive summaries

  • Descriptive manual

  • Methodological approach

  • User manual

  • Presentation of results

  • User manual for results sheet

  • Summary presentation of the Public Consultation

  • Overview of comments on Methodology & Data request

  • Workshop 1 – objectives of the study, timeline, proposed methodology

  • Workshop 2 Session 1 – Overview of project milestones, feedback & models’s results

  • Workshop 2 Session 2 – description of feedback received during consultation

Nästa steg

De kostnadsresultat som fastställs i kommissionens arbete med kalkylmodellerna kommer att vara en del i det som senare kommer att resultera i en delegerad akt. I akten kommer den maximala nivån för både fast och mobil samtalsterminering att fastställas (eurorates). Nivåerna på samtalstermineringen är planerade att fastställas i slutet av år 2020.