Slutlig kalkylmodell för MTR

2019-12-16

EU-kommissionen har nu slutfört arbetet med kalkylmodell för att beräkna nationella taxor avseende mobil samtalsterminering.

EU-Kommissionen har nu slutfört arbetet med kalkylmodell för att beräkna nationella taxor avseende mobil samtalsterminering. EU-kommissionen har tillsammans med Axon Partner, tagit fram olika kostnadsresultat för respektive land. De olika kostnadsresultaten representerar olika kombinationer av olika parametrar (Traffic split per technology forecasts, Annualisation criteria, Roaming increment, Threshold to identify seasonality, Demand Forecast).

Dokument

 • Cost Model (Sweden, non confidential)
 • Övriga dokument återfinns på EU-kommissionens webbplats:
  • Cost Model (generic)

  • Executive summary

  • Descriptive manual

  • Methodological approach

  • User manual

  • Presentation of results

  • User manual for results sheet

  • Outcomes of the 1st consultation

  • Outcomes of the 2nd consultation

  • Workshop 1 slide

  • Answers to comments to Workshop 1

  • Workshop 2 – model's preliminary results

  • Workshop 2 – Project milestones

  • Workshop 2 – Next steps

  • Workshop 2 – Full consultation outcomes

Nästa steg

De kostnadsresultat som fastställs i kommissionens arbete med kalkylmodellerna kommer att vara en del i det som senare kommer att resultera i en delegerad akt. I akten kommer den maximala nivån för både fast och mobil samtalsterminering att fastställas (eurorates). Nivåerna på samtalstermineringen är planerade att fastställas i slutet av år 2020.