Workshop med regleringsmyndigheter, operatörer och andra intressenter

Efter det senaste samrådet kring modellen för mobil samtalsterminering inom EES som avslutades den 11 mars 2019 har konsulter på Axon Partner Group arbetat med modellen och presenterade resultatet under en workshop i Bryssel den 28 maj. Samtidigt presenterades också hur långt arbetet har kommit i processen mot en enhetlig avgiftsnivå för mobil samtalsterminering inom området och vilka de kommande stegen skulle vara.

Dokument under workshopen

Det fortsatta arbetet

Modellen kommer att färdigställas under sommaren och därefter tar EU-kommissionens arbete vid att utarbeta ett förslag för hur avgiften för mobil samtalsterminering ska bestämmas. Detta förslag kommer därefter att samrådas.

PTS återkommer med mer information om utvecklingen löpande.

För frågor med anledning av detta, vänligen kontakta PTS enhet för ekonomisk analys, 08-678 55 00, Mattias Wellander (mattias.wellander@pts.se) eller Ari Ojaniemi (ari.ojaniemi@pts.se).