Workshop med regleringsmyndigheter

Med anledning av den pågående konsultationen har EU-kommissionen och Axon Partner Group hållit en workshop.

I anslutning till denna workshop har nedanstående dokument presenterats. Presentationen från workshopen innehåller även tidplan och frågor från regleringsmyndigheter samt svar från Axon.

Det fortsatta arbetet

EU-kommissionen och Axon Partner Group kommer efter genomförd konsultation att gå igenom och sammanställa svaren från de olika regleringsmyndigheterna. I slutet av september planerar de att färdigställa kostnadsmodellen med slutliga kostnadsresultat. PTS återkommer så fort myndigheten har mer information om det fortsatta arbetet efter september.

För frågor med anledning av denna konsultation vänligen kontakta PTS enhet för ekonomisk analys, 08-678 55 00, Christian Blomberg ([email protected]) eller Ari Ojaniemi ([email protected]).