Gällande prisreglering för det fasta nätet

Kalkylmodell från 1 oktober 2018

Hybridmodell

Fram till 30 september 2018 har PTS använt Hybridmodell 10.1.

2015-02-19
Pris i beslut
Vad avser skyldighetsbeslut för marknaden för lokalt tillträde i grossistledet (marknad 3a) har PTS fastställt priser direkt i skyldighetsbeslutet i enlighet med den möjlighet som PTS fått i och med de ändringar i LEK som trädde i kraft den 1 juli 2014. PTS har då utgått ifrån gällande version av PTS kalkylmodell.