SMP-beslut 2015-2017

I tabellen nedan samlas länkar till PTS beslutsförslag och yttranden som kommer in under samråden samt slutliga beslut.

Tabellen omfattar den fjärde omgången smp-beslut.

 

Marknad Samråd 1
med operatörer  
Samråd med
Konkurrens-
­verket m.fl.
Samråd 2
med operatörer  
Samråd 3
med operatörer  
Samråd
med EU-
kommissionen
Slutligt beslut
1

2015-12-17

 

2016-10-19

 

2016-11-22

 2017-02-20

2

2015-12-17

 

2016-04-14

2016-06-01

2016-06-22

2016-09-13

3a

 

 

 

 

 

 

4

2015-10-23
(Marknads-avgränsning)

2016-06-07

 

 

2016-11-16

2017-02-20

Broad
casting:
- tv
- radio

2016-04-07

 

 

 

2016-05-27

2016-09-13

Fasta telefoni-tjänster

2016-05-13

 

 

 

2016-10-25

 2016-12-15